Werken bij Primark: Normen en waarden

Last update: 07-01-2019

Om goed bij Primark te kunnen aarden is het belangrijk dat je voor jezelf de waarden waar Primark voor staat eens doorneemt. De beste werknemers staan immers altijd achter hetgeen ze doen. Een verkoopgesprek zonder geloof in hetgeen waarvoor je voor staat is gedoemd te mislukken. Onderstaand zullen we proberen de waarden waar Primark voor staat op te sommen.

De klant is koning

Zoals bij ieder (goedlopend) commercieel bedrijf is de klant natuurlijk koning. De klant is de bezoeker waardoor de winkels van Primark bestaansrecht hebben. Primark drukt haar werknemers daarom op het hart om klanten te behandelen op de manier zoals je zelf ook behandeld wilt worden in een modewinkel.

Producten: goed en snel

Primark wil altijd de beste kleding voor lage prijzen kunnen aanbieden. Ook streeft het Ierse modebedrijf ernaar om ook het productaanbod snel te wijzigen en continue te verbeteren. Dat betekent snel wisselende collecties. Werken bij Primark betekent dus dat je regelmatig te maken hebt met nieuwe producten en collecties die je jezelf weer eigen zult moeten maken. En dat in een korte tijd! Ook logistiek geeft de ‘snelle’ werkwijze van Primark volop uitdagingen, denk maar het vervoer en de opslag van de artikelen.

Gelijkheid

Bij Primark is iedereen gelijk en wordt je niet beoordeeld op huidskleur, afkomst, geloof, handicap, geslacht, enzovoorts. Iedereen heeft dus dezelfde kansen om door te groeien binnen het bedrijf. Primark verwacht van haar werknemers dan ook dat ze iedereen gelijk en met respect behandelen. Discriminatie wordt niet getolereerd.

Ethiek en mensenrechten Primark

Soms hoor of lees je bepaalde zaken in de media over Primark. Het modeconcern zou mensen in arme landen uitbuiten en laten werken voor een zeer laag loon in erbarmelijk omstandigheden. Hier blijkt echter gelukkig niks van waar te zijn. Primark heeft eigen ethische codes en laat ook regelmatig haar bedrijfsprocessen screenen door bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties. Ook is er extra ingezet op het verbeteren van de werkomstandigheden. Voor de inkopers ligt er dan ook de belangrijke taak om zeer scherp te zijn op eventuele misstanden en ze moeten altijd op een ethische manier handelen. Behalve het goed behandelen van mensen en het betalen van eerlijke prijzen wil Primark ook voor al haar medewerkers en toeleveranciers een gezonde en veilige werkomgeving waarbij het milieu wordt gerespecteerd.